Фінансова діяльність держави, її правові аспекти. реферат 2008 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Поняття фінансової діяльності держави.
Принципи фінансової діяльності держави.
Правові методи і форми фінансової діяльності держави.
Фінансова політика.
Органи управління державними фінансами.

Фінансова діяльність держави та органів місцевого само-врядування базується на відповідних принципах — галузевих, а також принципах окремих інститутів даної галузі права, міжгалузевих та загальноправових принципах. Галузеві принципи фінансової діяльності держави — це основоположні правила і вимоги, які відображають її найістотніші особливості і цілеспрямованість, а основний зміст їх визначається Конституцією України та нормами права, що безпосередньо регламентують цю діяльність.
Принципи фінансової діяльності держави, як основні начала правового регулювання, виступають своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних відносин. Вони гарантують безперервність та послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв’язок фінансового законодавства та фінансової політики. Особливо велика роль принципів права у формуванні судової та адміністративної практики, у відміні застарілих та прийнятті нових юридичних норм, тлумаченні правових актів та усуненні прогалин в законодавстві

Методичка тут:
метод Фінансове право України 2007