Інтелектуальна власність, завдання 1

1.00 $

Описание

Об’єкт, що оцінюється і має правову охорону, — електрооптичний спосіб отримання нітрилу, перевагами якого є більш висока продуктивність. Конкурентна технологія – періодичний спосіб отримання нітрилу. Термін використання технологічного процесу електролітичного отримання нітрилу – 10 років. Обсяг виробництва продукції з використанням об’єкта, що оцінюється – 50000 т. Виробнича програма об’єкта, що оцінюється така: перші 20 місяців – будівництво цеху з виробництва нітрилу електролітичним способом, монтаж обладнання, початок комерційного використання – після закінчення 20 місяців. Дані щодо обсягів виробництва нітрилу наведено в табл. 1.
Протягом терміну освоєння та виробництва передбачається зниження ціни нітрилу, а саме з 1 по 5 рік – 1500 у.о., з 6 по 7 рік – 1300 у.о., з 8 по 10 рік – 1100 у.о.
Дані щодо витрат на виробництво нітрилу наведено в табл. 2.
Коефіцієнт дисконтування – 15%.
Визначити вартість ОІВ за допомогою методу виграшу в собівартості.

Методичка здесь
метод Інтелектуальна власність Економічний і правовий напрям