Інтелектуальна власність, завдання 3

1.00 $

Описание

Об’єкт, що оцінюється – технологія заливки ливарних форм, що відрізняється наявністю способу тонкого очищення чорних металів, фільтруючого матеріалу, способу виготовлення фільтруючої тканини та установки для виготовлення фільтруючого матеріалу. Винаходи, що використовуються в оцінюваному об’єкті, запатентовані. Термін дії ліцензії – 8 років. Ціна фільтруючого матеріалу – 5-7 у.о. Починаючи з 5 року дії ліцензії передбачається зниження ціни фільтруючого матеріалу, а саме: з 1 по 4 рік – 6,8 у.о., у 5 році – 6,5 у.о., у 6 році – 6,0 у.о., у 7 році – 5,5 у.о., у 8 році – 5,0 у.о. Виробнича програма така: перший рік буде витрачено на освоєння виробництва фільтруючого матеріалу та підготовку ливарного виробництва до використання технології, що оцінюється, другий рік – початок комерційного використання. Дані щодо обсягів виробництва наведено у табл. 3.
У якості базової ставки роялті приймається 5%. Однак з урахуванням можливості використання протягом терміну дії ліцензії покращеного фільтруючого матеріалу доцільно передбачити зменшення ставки роялті, а саме: з 1 по 4 рік – 5%, з 5 по 6 рік – 4,5%, 7 рік – 4%, 8 рік – 3,5%. Коефіцієнт дисконтування – 15%. Визначити вартість ОІВ за допомогою методу звільнення від ліцензійної винагороди.

Методичка здесь
метод Інтелектуальна власність Економічний і правовий напрям