Юридична відповідальність за моральну шкоду. Курсова 2020 р.

5.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ШКОДИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
МОРАЛЬНА ШКОДА: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Підстави та порядок відшкодування моральної шкоди
Розрахунок моральної шкоди та судова практика з даного питання
ОКРЕМІ ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
Відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов’язаннях
Відшкодування моральної шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень
Особливості відшкодування моральної шкоди, спричиненої посяганням на особисті немайнові права дитини
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Визначення поняття моральної шкоди, що наводиться у вказаних законах, стосується тих випадків, коли внаслідок незаконних дій правоохоронних органів змінюється звичний спосіб життя особи, її соціальні зв’язки. З огляду на це таке визначення є дещо специфічним, адже воно тільки стосується особи, що втягнута в кримінальний процес незаконними діями правоохоронних органів, що, своєю чергою, призвело до заподіяння моральної шкоди.
Порівняно з переліком, закріпленим у ст. 23 ЦК України, визначення, що надається в Законі України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», є видовим поняттям стосовно першого

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу