Юридичні наслідки розірвання шлюбу, Курсова 2013 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Розірвання шлюбу подружжям
Розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя
Розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя
Момент припинення шлюбу. Визнання розірвання шлюбу фіктивним
Правові наслідки розірвання шлюбу немайнового характеру
Правові наслідки розірвання шлюбу немайнового характеру, що виникають між подружжям
Правові наслідки розірвання шлюбу немайнового характеру, що виникають між подружжям і дітьми
Правові наслідки розірвання шлюбу немайнового характеру, що виникають між подружжям, дітьми та іншими особами
Правові наслідки розірвання шлюбу майнового характеру
Правовий режим майна подружжя
Право подружжя на утримання. Інші майнові права подружжя
Правові наслідки розірвання шлюбу майнового характеру, що виникають між подружжям, дітьми та іншими особами
Висновки
Список використаних джерел

Виконано аналіз наукових статей за темою у кількості- п’ять

Сімейним кодексом України передбачено два випадки розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя: ст.106 СК передбачає розірвання шлюбу подружжям, яке не має дітей, а ст.109 СК встановлює порядок розірвання шлюбу подружжя, у якого є діти. Розглянемо перший випадок.
Ст. 106 СК2 стосується подружжя, яке взагалі не має спільних дітей або їхні діти досягли статусу повноліття і, відповідно до ст.6 СК, втратили правовий статус дитини. Відповідно до ч.1 ст.106 СК, подружжя має право подати заяву до органу реєстрації актів цивільного стану про розірвання шлюбу (якщо один з подружжя не може особисто подати таку заяву з поважних причин, від його імені може подати другий з подружжя). Службова, посадова особа не може відмовити їм у здійсненні права на розірвання шлюбу та не уповноважена на з’ясування причини такої заяви9. Відповідно до ч.2 ст.106, державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.