Касаційне провадження в господарському судочинстві 2021 реферат

3.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Поняття та історія виникнення касаційного провадження у господарському процесі
2. Касаційний розгляд та зміни у касаційному провадженні у зв’язку з новелами Господарського процесуального кодексу від 2017 року
3. Оцінка сучасних проблем касаційного провадження у господарському процесі
Висновок
Список літератури

Реферат містить 21 сторінку

Перевірка законності ухвалених судових рішень у касаційному порядку є додатковою гарантією захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави. Завдання суду касаційної інстанції не обмежується лише перевіркою законності судових рішень, які набрали чинності, та виправленням судових помилок. Важливе значення у даному контексті має, пов’язана з розглядом конкретних справ діяльність суду касаційної інстанції із спрямування судової практики, забезпечення чіткого й неухильного дотримання судами норм матеріального і процесуального права, однакового та правильного застосування чинного в країні законодавства.
На питаннях удосконалення касаційного оскарження та касаційного провадження неодноразово у своїх роботах загострювали увагу такі дослідники І. Безклубий, О. Дзера, В. Дзюба, Ю. Грошевий, О. Кохановська, Н. Кузнєцова, Р. Майданик, М. Мельник, М. Хавронюк та інші.
На сьогоднішній день право на касаційне оскарження судового рішення можна визначити як гарантовану державою можливість сторонам та іншим особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи чи обов’язки, звернутися до суду касаційної інстанції з метою перевірки законності рішень суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішень та ухвал апеляційного суду, ухвалених за результатами апеляційного розгляду, що набрали законної сили, ухвал суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку й ухвал апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі [4].