Комп’ютерна техніка та програмування контрольна

1.00 $

Категория:

Описание

У контрольній роботі розкрити наступні питання та виконати завдання.
1. Перевести число у двійкову систему: 2077.
2. Перевести у десяткову систему число: 10001011.
3. Розробити місячну відомість витрат (кошторис) на утримання організації, що складається з 5-ти відділів. У кожному відділі працює відповідно 10; 14; 11; 9; 10 чоловік. Середня зарплата однієї людини за місяць в кожному з відділів становить відповідно. 7130; 6145; 4125; 5140; 4125 грн. Премія за вислугу років становить 25% зарплати. Канцелярські витрати становлять 20% середньої зарплати. Знайти сумарні витрати по кожному з відділів та установі в цілому.
4. Протабулювати функцію на проміжку Х[8,2; 150] з кроком 10 та побудувати її графік.
5. Транспортна задача.
Сировину, зосереджену у трьох ліспромгоспах, необхідно перевезти на п’ять лісозаводів. Запаси вантажу в пунктах відправлення рівні відповідно а1, а2, а3 одиниць. Потреби пунктів призначення складають відповідно b1, b2, b3, b4, b5 одиниць. Затрати на перевезення одиниці від і-го постачальника до j-ro споживача відомі і складають сij грн. Потрібно визначити оптимальний план перевезень вантажів, тобто знайти ту кількість вантажу, котру необхідно перевезти від кожного постачальника до кожного споживача так, щоб всі запаси було вивезено з пунктів відправлення, потреби всіх пунктів призначення було задоволено, а цей план мав би мінімальні затрати на перевезення.
6. VisualBasic. Розробити форму для вводу значень та виводу результату для знаходження квадрату експоненти будь-якого числа.
7. VisualBasic. Розробити форму, за допомогою якої, ввівши відповідний код, отримуємо для заданого числа його логарифм, експоненту, корінь квадратний.
8. Створити свою WEB-сторінку.