Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту майнових благ особи. Курсова 2018 р.

3.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та розвиток моральної шкоди у світовій та українській юридичній практиці
Становлення та розвиток інституту моральної шкоди
Поняття та дефініція моральної шкоди
Компенсація моральної шкоди як різновид цивільно-правової відповідальності
Поняття компенсації моральної шкоди
Підстави відповідальності за моральну шкоду
Деліктні зобов’язання як зобов’язання з відшкодування шкоди
Форми відшкодування моральної шкоди
Розмір компенсації моральної шкоди
Визначення розміру компенсації, проблеми оцінки обсягу та критерії оцінювання моральної шкоди
Особливості компенсації немайнової шкоди юридичній особі. Ділова репутація
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Моральна шкода зазвичай розглядається як складне соціальне явище, яке поєднує у собі два елементи: соціально-моральний та індивідуально-психічний.
У такий спосіб вдалося виділити три підходи до розуміння поняття моральної шкоди: соціальний, індивідуально-психологічний та індивідуально-соціальний.

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу