Конституційне право України, реферат 2007 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Конституція — Основний Закон держави. Народовладдя в Україні та форми його впровадження.
Поняття та система основних прав та свобод людини і громадянина.
Конституційні обов’язки людини і громадянина. Державна влада і самоврядування в Україні.
Список літератури

У науковій літературі та в законотворчій практиці поряд з терміном референдум інколи застосовується термін плебісцит. У багатьох випадках їхній зміст рівнозначний. Але між ними вбачають і відмінність, яка полягає в тому, що референдум регламентується нормами конституційного права певної держави і його предметом може бути досить широке коло питань. Підстави і порядок проведення плебісциту в основному врегульовуються міжнародно-правовими актами, і його предметом у більшості випадків є вирішення територіальних спорів між різними державами.

Методичка тут
метод Правознавство