Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні, Курсова

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Розділ Теоретичні засади дослідження конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні
Поняття, структура і види статусу людини і громадянина в Україні
Принципи правового статусу людини і громадянина
Розділ Громадянство України як необхідний елемент конституційно-правового статусу
Поняття, ознаки і принципи громадянства України
Порядок і підстави набуття і припинення громадянства України
Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства
Розділ Система та особливості захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні
Висновки
Список використаних джерел