Конституційно-правовий статус Верховної Ради України курсова 2021

3.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Верховна Рада — парламент України. Поняття та ознаки парламенту. Види парламентів
2. Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України
3. Компетенція та акти Верховної Ради України
4. Статус народного депутата України

Висновок
Список літератури

Робота містить 32 сторінки

Парламент України є провідним органом у системі органів державної влади. Він представляє і реалізує повноваження законодавчої гілки державної влади, бере участь у формуванні органів виконавчої і судової влади, здійснює контроль за додержанням прав і свобод громадян, є загальним представником народу і виразником його волі, парламент України має багатогранні відносини з іншими органами державної влади та із суб’єктами політичної системи: політичними партіями, громадськими організаціями тощо [12].
Стосовно представницького характеру Верховної Ради України, то він чітко не визначається Конституцією України, лише проголошується її виключна законодавча природа. Проте в Основному Законі та інших нормативно-правових актах є низка положень, які свідчать про представницький характер парламенту.
Колегіальність Верховної Ради України зумовлює певний кількісний склад парламенту України, який визначений на конституційному рівні, а саме складається з 450 народних депутатів України. Конституційно-правова регламентація колегіальності Верховної Ради України полягає не тільки у закріпленні кількісного складу, а й у визначенні умов, за наявності яких вона є повноважною.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 82 Конституції України Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу [1]. Наприклад, ст. 15 Регламенту Верховної Ради України містить положення, згідно з яким Верховна Рада України нового скликання збирається після офіційного оголошення про її обрання не менш як двох третин народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради (тобто не менше 300 народних депутатів) [4]. Це означає, що розпочати виконання своїх функцій Верховна Рада України має право лише у колегіальному складі.