Легалізація об’єднань громадян та інших громадських формувань, реферат 2018 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Особливості політичних прав. Право на свободу об’єднання громадян
Поняття громадського об’єднання. Політичні партії та громадські організації
Порядок легалізації об’єднань громадян
Висновки
Список використаних джерел

Теоретичні питання правового регулювання реалізації конституційного права громадян на об’єднання у політичні партії та громадські організації були предметом дослідження широкого кола зарубіжних та українських учених-правознавців. Чільне місце серед них посідають праці А. Алієва, Е. Бофіля, В. Бесчастного, В. Бринцева, Т. Васил’євої, В. Кафарського, В. Лапаєвої, С. Лукаша, Д. Лук’янова, В. Полевого, М. Примуша, Ю. Тодики, Ю. Юдіна, інших відомих учених.
Отже, державою через інститут легалізації об’єднань громадян мають бути створені відповідні умови рівної участі громадян у статутній діяльності громадських об’єднань.