Методологічне регулювання цивільних правовідносин. реферат 2018 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття цивільного права та цивільного законодавства
Поняття, особливості та види цивільних правовідносин
Метод цивільно-правового регулювання
Механізм правового регулювання цивільних правовідносин
Висновки.
Перелік використаних літературних джерел

Правове становище учасників правовідносин врегульовано наданням їм правових властивостей (правоздатності та дієздатності) і поступового зменшення їх обсягу від загального через спеціальне і до окремого чи виключного. Зокрема, це проявляється у співвідношенні категорій «юридична особа», «товариства» і «приватне акціонерне товариство». Для у кожного із них у позитивному праві виписана загальна модель, яка передбачає надалі коло суб’єктивних прав та юридичних обов’язків і систему елементів механізму правового регулювання..