Мicцеве самоврядування в системi народовладдя курсова 2021

3.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Поняття, природа та ознаки місцевого самоврядування
2. Система місцевого самоврядування в Україні
3. Конституційні гарантії місцевого самоврядування
Висновки
Список літератури

Робота містить 21 сторінку

Наукове дослідження проблематики місцевого самоврядування розпочиналося зі спроби з’ясувати: територіальний колектив та його органи здійснюють окрему, відмінну від державної, владу, чи вони є органічною складовою державного механізму та виконують державні функції? [18, c.82] Оскільки однозначної відповіді на це запитання поки що немає, то продовжують існувати та справляти свій вплив на практику державотворення дві основні теорії місцевого самоврядування – громадівська та державницька.
В основі державницької теорії місцевого самоврядування лежить ідея децентралізації державної влади, залучення територіального колективу (громади) та його органів брати на себе виконання частини функцій і повноважень державної влади. При такому підході до розуміння природи місцевого самоврядування останнє органічно вписується в механізм народовладдя, оскільки його коріння — у тій владі, джерелом якої є весь народ, а не певна його частина (громада). Обсяг же повноважень місцевого самоврядування — у законі, де має відображатися воля всього народу. Державницька теорія місцевого самоврядування найпоширеніша в Європі. Вона була започаткована в магдебурзькому праві. Магдебурзька грамота надавалась королем певному місту. Це було класичним актом децентралізації суверенної влади середньовічної держави на рівень цього міста, його територіальної громади [15, c. 55].
Прихильники громадівської теорії місцевого самоврядування схильні розглядати територіальний колектив (громаду) та його органи як суб’єкт і джерело такої публічної влади, яка не належить державі, а є самостійною, так званою «муніципальною владою». Ця теорія започаткована практикою державотворення Сполучених Штатів Америки. Формування цієї держави починалося з самоврядних громад — переселенців, які з часом об’єдналися у державні утворення – штати. Останні ж згодом – утворили федерацію — Сполучені Штати Америки. В науці цю теорію іноді називають «теорія природних прав територіальної громади».