Небезпечні речовини БЖД 2021

1.00 $

Категория:

Описание

1. Що розуміють під категорією небезпечної речовини?
2. За якими чинниками визначають категорію небезпечної речовини?
3. Скільки існує категорій небезпечних речовин?
4. Що означає група шкідливості небезпечної речовини?
5. Скільки відомо груп шкідливості?
6. За якими критеріями визначається група шкідливості?
7. Надайте визначення поняття «Гранично допустима концентрація»
8. Для чого необхідно визначати категорії та групи небезпечної речовини?
9. Розкрийте визначення поняття «Порогова маса небезпечної речовини»
10. Яким державним органом установлено перелік мас небезпечних речовин?

Існує 3 групи шкідливості речовин
— група 1 (вибух) — горючі (займисті) гази, горючі рідини, перегріті під тиском, ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини, речовини-окислювачі, речовини,
які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;
— група 2 (пожежа) — горючі (займисті) гази, горючі рідини, горючі рідини, перегріті під тиском, речовини-окисники, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням
горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;
— група 3 (шкідливі для людей і довкілля) — високотоксичні речовини, токсичні речовини, речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів), речовини, які
становлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів) та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив на водне середовище, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів.