Охарактеризуйте основні та додаткові елементи законів про оподаткування 2016 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Проведіть розмежування понять державні доходи, фінансові ресурси і доходи бюджету.
Проведіть класифікацію податків за різними ознаками.
Охарактеризуйте основні та додаткові елементи законів про оподаткування
В чому полягає застосування спрощеної системи оподаткування?
Список літератури.

Застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями передбачає їх звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від підприємницької діяльності), податку на майно фізичних осіб (щодо майна, використовуваного для підприємницької діяльності) та внесків у позабюджетні соціальні фонди з доходів, отриманих від підприємницької діяльності, а також виплат та інших винагород, нарахованих ними на користь фізичних осіб.