ОХАРАКТЕРИЗУВАТИ ТРУДОВІЙ ДОГОВІР З ТРУДЯЩИМ-МІГРАНТОМ, реферат 2010 р.

1.00 $

Категория:

Описание

ЗМІСТ
Вступ
Загальне поняття робочої міграції.
Правове регулювання міграційних процесів. Трудовій договір.
Основні характеристики. Бланк трудового договору.
Робоча еміграція громадян України. Захист прав трудових мігрантів з України.
Список літератури.

Інтеграція України у світову економічну систему передбачає розробку продуманої і збалансованої державної політики у сфері міграції. Від рівня регулювання процесів трудової міграції залежить налагодження стосунків між Україною та іншими державами світу, визнання та престиж нашої країни на міжнародному ринку праці.
Дослідження стану трудової еміграції з України та трудової імміграції в Україну іноземців, визначення шляхів вдосконалення державної міграційної політики ставить перед економічною та правовою наукою низку складних проблем, які потребують вирішення цієї проблеми на практиці і вдосконалення відповідної правової системи.

Методичка тут:
метод Трудове право ХНЕУ