ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ, реферат 2020 р.

2.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та загальна характеристика окремого провадження у цивільному процесі
Справи про розірвання шлюбу, зміну правового статусу фізичної особи
Інші категорії справ, що розглядаються судом у порядку окремого провадження
Висновок
Список літератури

Структура цивільного процесу і місце в ньому окремого провадження є ключовою проблемою, що має концептуальний характер. Законодавець по-різному визначав обсяг окремого провадження, крім того, відносив до нього справи, які випливають з адміністративних правовідносин, і в подальшому то розширював, то звужував перелік справ власне окремого провадження, що об’єктивно ставить питання про його сутнісну характеристику і місце в структурі цивільного процесу.