Опір матеріалів, курсова робота, завдання 1,2,3,4, рис 3 вариант 3

1.00 $

Категория:

Описание

Завдання 1. Для заданого ступеневого бруса необхідно виконати: побудувати
епюри поздовжніх сил, визначити розміри поперечного перерізу на всіх
ділянках, побудувати епюри поздовжніх переміщень. Форма перетину – коло. Е
= 2·10 5 МПа
Завдання 2. Для заданого сталевого вала круглого суцільного східчасто-
змінного перерізу необхідно виконати: побудувати епюри крутних моментів;
визначити з умови міцності діаметри окремих його ділянок; побудувати епюру
повних кутів закручування; визначити діаметри ділянок з умови жорсткості.
Взяти: [τ] = 80 МПа; G = 8·10 4 МПа, [Θ] = 0,04 рад/м.
Завдання 3. Для заданої балки побудувати епюри поперечних сил і згинальних
моментів. Виходячи з умов міцності за нормальними напруженнями, підібрати
розміри поперечного перерізу для двотавра, кола, квадрата і порівняти їх вагу
відносно ваги двотавра. Для двотавра провести перевірку міцності за
тангенційними напруженнями. Взяти: [σ] = 160 МПа; [τ] = 80 МПа; γ = 78 кН/м 3 .
Завдання 4. Визначити діаметр сталевого вала трансмісії, що обертається з
постійною кутовою швидкістю і передає потужність через два відомих шківа.
Взяти: T = 2t, Д 1 = 0,8 м, Д 2 = 0,6 м, Д 3 = 0,4 м, [σ] = 120 МПа, а = 1 м.

Методичка по сопромату (опір матеріалів) здесь
метод 2014 Kursovaya АТс-14-1