Особисті права і свободи людини та їх гарантії

1.00 $

Описание

План

Вступ
Права на вільний розвиток своєї особистості, на життя, на повагу до своєї гідності.
Право на свободу та особисту недоторканість, на недоторканість житла, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Право на свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання, на свободу пересування і вільний вибір проживання.
Література

Методичка тут
метод Основи конституційного права України