Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України реферат 2020

1.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Поняття, значення та органи Верховної Ради України
2. Організація роботи комітетів Верховної Ради України
3. Порядок роботи Верховної Ради України
Висновок
Список літератури

Робота містить 17 сторінок

Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні організації, які у юридичній науці називають механізмом держави.
Значну увагу в характеристиці вищих органів держави приділяють парламентам. За визначенням, парламент — це виборні і колегіальні вищі органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають своїми головними повноваженнями функції в сфері законотворчості. В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях — також і на рівні їх суб`єктів.
Нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони є насамперед органами законодавчої влади, легіслатурами (від латинського Lex — закон). Водночас у їх діяльності значне місце посідають й інші, окрім законодавчої, функції, зокрема представницька, установча, парламентського контролю, бюджетно-фінансова, міжнародних зв’язків тощо.
Актуальність даної роботи очевидна, адже Верховна Рада України, за Конституцією України, набула всіх основних рис парламенту України — єдиного, загальнонаціонального, представницького, колегіального, виборного, однопалатного, постійно діючого органу законодавчої влади України і нині в Україні не існує інших органів законодавчої влади.
Мета даної роботи полягає в аналізі основних організаційних засад функціонування Верховної Ради України.
Об’єктом дослідження є Верховна Рада України як цілісна державна інституція.
Предметом дослідження є організаційно-правовий механізм роботи Верховної Ради України.
Для виконання даної мети було поставлено наступні завдання:
— дати загальну характеристику основним органам Верховної Ради України та порядок їх роботи;
— розглянути основні форми роботи Верховної Ради України (сесії, пленарні засідання);
— розглянути організацію роботи комітетів Верховної Ради України.
Структура даної роботи включає в себе вступ, 3 розділи, висновок та список використаних джерел.