Поняття і сутність права, Курсова 2017 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Основі сучасні концепції праворозуміння
Поняття, ознаки і принципи права
Сутність і зміст права
Функції, структура та форми права
Висновки
Список використаних джерел

усі розглянуті погляди, характерні для різних правових шкіл, є свідченням того, якою складною є природа права. Поділяючи зміст одних з цих теорій і відхиляючи інші, слід і в цих останніх бачити те раціональне зерно, яке допомагає краще усвідомити основні ознаки права. У цілому ж кожна з розглянутих вище правових шкіл зробила певний внесок у розкриття поняття права як багатоаспектного явища.

Методичка тут методичка Теорія держави та права