Поняття правочинів та їх місце в системі юридичних фактів. Курсова 2019 р.

4.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Загальна характеристика правочинів
Поняття правочину, його особливості
Основні ознаки правочинів
Форми правочину
Класифікація правочинів
Основні аспекти класифікації правочинів
Класифікація за кількістю сторін, які вчиняють правочин
Правочини за моментом настання цивільних прав та обов’язків
Види правочинів за майновим інтересом для сторін
Правочини за значенням підстав (мети) для їх дійсності
Правочини за строковістю
Інші види правочинів
Недійсність правочинів
Умови дійсності правочину
Визнання правочинів недійсними
Види недійсних правочинів
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

У цивілізованих країнах поняття правочинів у сучасному розумінні стало входити в юридичний побут в XVIII ст. У ході подальшого розвитку вчення про правочини в національних правових системах трансформувалося в самостійний правовий інститут, який є одним основних інститутів цивільного та торгового права більшості країн.
Правочин — це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обоє ‘язків

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу