Поняття правочинів та їх місце в системі юридичних фактів. реферат 2020 р.

3.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття правочину, його особливості
Основні ознаки правочинів
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Категорія «правочин» відноситься до фундаментальних понять цивільного права, дослідження якого завжди привертало увагу науковців різних періодів розвитку. Так, серед цивілістів дореволюційного періоду значний вклад в розробку цієї проблеми внесено Ю. С. Гамбаровим, Д. І. Мейєром, Г. Ф. Шершеневичем, Й. О. Покровським, в радянський період слід виділити, перш за все, глибокі напрацювання М. М. Агаркова, І. Б. Новицько та деяких інших вчених.