Поняття та значення трудового договору. реферат 2019 р.

3.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею
Сторони трудового договору
Зміст трудового договору необхідні та факультативні умови
Форма та строк трудового договору
Порядок укладення трудового договору
Випробування під час прийняття на роботу
Види трудового договору. Особливості укладення окремих видів трудових договорів (з тимчасовими, сезонними працівниками, надомниками, сумісниками, працівниками, що суміщають професії та посади, іноземцями, роботодавцями – фізичними особами, державними службовцями, неповнолітніми)
Висновки
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

Трудовий договiр — це угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою роботодавцем, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдпорядкуванням внутрiшньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором i угодою сторiн.

Методичка тут:
МЕТОД Трудове право 2018