Права людини в праві Європейського Союзу, реферат

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Вступ
Становлення прав людини та їх роль у сучасному суспільстві
Закріплення прав людини в нормативно-правових актах ЄС
Зміст Хартії Європейського Союзу про основні права
Висновок
Список використаних джерел

Права людини — це її правові можливості. Права і свободи людини і громадянина визнаються в певному розумінні як природні. Права і свободи людини і громадянина є невід’ємними. Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її нормального існування і розвитку. Права людини і громадянина мають бути загальними і рівними для кожного. Права і свободи людини і громадянина повинні визнаватися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних стандартів.
В історичному огляді з’явилася теорія трьох поколінь прав людини.
Перше покоління прав людини — невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права. Це право громадянина на свободу думки, совісті та релігії, на участь у здійсненні державних справ, на рівність перед законом, право на життя, свободу і безпеку особи, право на свободу від довільного арешту, затримання або вигнання, право на гласний розгляд справи незалежним і неупередженим судом та ін. Особисті і політичні права набули юридичної форми спочатку в актах конституційного національного права, а незабаром і в актах міжнародного права.
Друге покоління прав людини — соціальні, економічні і культурні права (право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення, медичну допомогу, захист материнства і дитинства та ін.) — сформувалося у процесі боротьби народів за поліпшення свого економічного становища та підвищення культурного статусу.

Методичка тут
Методичка Право Європейського Союзу