Правочини. реферат 2020 р.

3.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Поняття та ознаки правочину
Види правочинів
Умови дійсності правочинів
Форма правочину
Недійсні правочини
Загальні правові наслідки недійсності правочину
Нікчемні правочини
Оспорювані правочини

Ознаки правочину:
це дія, тобто вольовий акт суб’єкта цивільних відносин, який спрямований на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків (за цією ознакою правочин відрізняється від події, наприклад, повінь та юридичних вчинків, наприклад, рятування на пожежі);
це юридичний факт – внаслідок правочину виникають, змінюються або припиняються цивільні права та обов’язки;
це правомірна дія, яка повинна відповідати вимогам закону;
це дія юридично незалежних та рівноправних суб’єктів цивільного права; за цією ознакою вони відрізняються від адміністративних актів, які теж направлені на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, але видаються компетентними органами державної влади.