Правове регулювання інформаційних відносин в Україні. Курсова 2020 р.

5.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Загальна характеристика інформаційних відносин
Поняття, ознаки та зміст інформаційних відносин
Класифікація видів інформаційних відносин
Правові особливості інформації та інформаційних процесів у системі суспільних відносин
Інформація як об’єкт суспільних відносин
Особливості захисту інформаційних прав людини за європейським законодавством
Правовий режим інформації
Інститути відкритої та публічної інформації. Масова інформація
Інститути закритої інформації. Обмежений доступ, конфіденційна, таємна, службова інформація
Особливості комерційної таємниці
Статус персональних даних особи
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Стаття 5 Закону України „Про інформацію” визначає основні принципи інформаційних відносин – вихідні начала, на яких будуються інформаційні процеси в суспільстві:
гарантованість права на інформацію;
відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;
об’єктивність, вірогідність інформації;
повнота і точність інформації;
законність використання, поширення та зберігання інформації.

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу