Правове регулювання майнових відносин на транспорті, реферат 2016 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Державне управління транспортом. Система державних органів управління автомобільним транспортом
Майнові відносини, що виникають у зв’язку з діяльністю транспорту
Майнові відносини на автотранспортному підприємстві
Висновок
Список літератури

Майнові відносини складають матеріальний зміст договорів перевезення, договорів страхування транспортних ризиків, правових ситуацій митного оформлення вантажів тощо. Основою майнових відносин у сфері транспорту є договори перевезень, що регулюються цивільним правом. Особливе місце займає захист майнових прав сторін зобов’язань, що випливають із договорів перевезень.