Правове регулювання праці жінок, 2010 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.
Правове регулювання праці жінок.
Список використаної літератури

Загальна декларація прав людини у ст. 2, Конституція України у ст. 24 закріплюють рівноправність жінки і чоловіка.
Фізіологічні особливості жіночого організму вимагають надання жінкам особливих прав і додаткового захисту. Надзвичайно важливою функцією жінки з точку зору як особистих, так і суспільних інтересів є материнство: народження, розвиток, виховання дитини

Методичка тут:
метод Трудове право ДЛЯ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ