Правовий статус акціонерних товариств, реферат

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Правовий статус, організація акціонерного товариства.
Типи акціонерного товариства.
Управління акціонерним підприємством.
Висновки.
Список літератури.

Акціонерні товариства кваліфіковано законом як організаційно-правову форму підприємства, заснованого на колективній власності. Ця форма має істотні особливості щодо створення, діяльності та юридичного статусу. Тому товариства діють на основі Закону України «Про господарські товариства» від 17.09.2008, який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов’язки їхніх засновників та учасників.
Позитивні та негативні риси акціонерних товариств
Акціонерні товариства набули значної популярності завдяки своїм позитивним рисам. Однак цим товариствам притаманно чимало негативних рис, що зумовлює необхідність державного регулювання з метою зменшення небезпечних для суспільства проявів таких рис.
До позитивних рис АТ належать:
легкість створення значного за розмірами капіталу;
обмеженість ризику акціонера розміром сплачених за акції коштів, що сприяє залученню значної кількості учасників (акціонерів) та концентрації великих капіталів;
стабільність майнової бази AT, оскільки на неї, як правило, не впливає вихід акціонера з AT (це відбувається шляхом відчуження акцій іншим особам, що не веде до зменшення майнової бази товариства);
необов’язковість персональної участі акціонерів у діяльності AT, що полегшує участь у ньому і відповідно – залучає нових акціонерів і їх кошти;
можливість залучення до участі у відкритих AT широких верств населення і відповідно – розподілу прибутку AT між ними;

Методичка тут
метод Комерційне (підприємницьке) право