ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРИ, Курсова 2020 р.

4.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття правового статусу прокуратури та основні принципи організації її діяльності
Система і структура прокуратури України
Функції і повноваження прокуратури
Порядок діяльності органів прокуратури
Висновки
Список використаних джерел

У 2014 році у зв’язку з радикальними змінами у законодавстві та приведення його до європейських стандартів було прийнято новий Закон України “Про прокуратуру”, а у 2019 році реформу було продовжено. Тільки з ухваленням нового Закону України «Про прокуратуру» 14 жовтня 2014 року, була започаткована кардинальна реформа прокуратури, яка стосувалася як її функцій (скасування «загального нагляду»), так і організаційного устрою, зокрема реорганізації системи прокуратури, запровадження прокурорського самоврядування, зміни порядку добору та притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів тощо.