Правовий звичай як джерело цивільного права. Курсова 2017 р.

2.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття і загальна характеристика правового звичаю
Поняття і специфічні риси правового звичаю
Правовий звичай і звичайне право
Співвідношення і взаємодія права і звичаю
Правовий звичай як джерело права у різних правових системах
Правовий звичай в англо-американській правовій сім’ї
Правовий звичай в романо-германській правових сім’ях
Правовий звичай в традиційних і релігійних правових сім’ях
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Категорія «звичай» (англ. «custom») в правових дослідженнях частіше за все розглядається як правило поведінки людей, що склалося в процесі їхнього співжиття, ввійшло в звичку, побут і свідомість певної групи чи всього суспільства. Тобто звичай – це усталені правила поведінки, природна життєва потреба людей. Як слушно з цього приводу зазначається З. Ромовською, звичаї були і залишаються однією з форм регулювання суспільних відносин у суспільстві. Дотримання звичаю в основному забезпечується засобами суспільного впливу

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу