Предмет, метод і система криміналістики

1.00 $

Категория:

Описание

План

Загальні та окремі завдання криміналістики на сучасному етапі. Основні напрями боротьби зі злочинністю як сфери застосування наукового та практичного потенціалу криміналістики. Предмет криміналістики
Роль криміналістики у вирішенні завдань подальшого зміцнення законності та посилення боротьби зі злочинністю. Значення криміналістики в попередженні злочинів
Методологія криміналістики. Загальнонаукові методи пізнання (висування гіпотез, логічний, експерименту, експертних оцінок та ін.) частково наукові методи пізнання (спостереження, вимірювання, опис, експеримент)
Система криміналістики як науки і навчальної дисципліни загальні питання, криміналістична техніка, криміналістична тактика, методика розслідування окремих видів злочинів
Криміналістика в системі наукового знання та в системі юридичних наук. Співвідношення криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією. Взаємозв’язок криміналістики з оперативно-розшуковою діяльністю, судовою медициною, судовою психіатрією та психологією. Роль і місце природничих і технічних наук у системі криміналістичного знання
Криміналістика та оперативно-розшукова діяльність, використання криміналістики в кримінальному процесі
Список літератури