Предмет теорії держави та права, Курсова 2015

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття предмета «Теорія держави та права»
Місце і роль теорії держави та права в системі суспільства і юридичних наук
Функції теорії держави та права
Висновки
Список використаних джерел

Проблеми виникнення, природи, сутності держави і права, їх функціонування ролі і значення в житті суспільства, державно-правової дійсності й тенденцій її розвитку, політико-правових процесів і їх відображення у свідомості людей відносяться до числа найскладніших і ключових. Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло теорію держави і права до числа фундаментальних наук.
Право, яке знаходиться в процесі творення в Україні є засобом утвердження української держави, способом укріплення права українського народу на сучасну державу, інструментом регулювання відносин між людьми, громадянами, особою, державою, України, як держави з іншими державами. Тому сьогодні на перший план вийшла гуманістична й і культурно-творча місія, яка найбільше проявляється в задоволенні духовних потреб людей, в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина

Методичка тут методичка Теорія держави та права