Президент України реферат 2021

3.00 $

Описание

План
1. Місце і роль Президента України в механізмі державної влади
2. Порядок обрання Президента України
3. Компетенція Президента України
4. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України
5. Апарат Президента України
6. Акти Президента України
Висновки
Список використаних джерел

Робота містить 28 сторінок.

У більшості країн світу інститут президентства належить до найважливіших елементів системи державної влади. Президент — це, як правило, одноособовий виборний глава держави в країнах з республіканською формою правління.
У юридичній літературі використовують терміни «інститут президентства» та «інститут Президента». Однак вони не тотожні. «Інститут президентства» — це система правових норм, які спрямовані на регулювання суспільних відносин, змістом яких є діяльність Президента України. Водночас під «інститутом Президента України» розуміється орган держави в цілісній системі вищих органів державної влади, діяльність якого регулюється нормами інституту президентства [12].
Термін «президент» походить від латинського ргаеsidens, що означає «той, хто сидить спереду». Вперше інститут президентства введено Конституцією США 1787 р. Першим президентом на Європейському континенті став у Франції Луї Наполеон Бонапарт 20 грудня 1848 р.
В Україні зародження демократичного суспільства розпочалося ще за часів козацтва, але розвиток демократії та інституту президентства почався на початку XX ст. Під час діяльності Центральної Ради було видано чотири Універсали, які повинні були закласти основу демократизації українського суспільства. Останнім Універсалом Центральна Рада проголосила повну політичну незалежність України від Росії. А згодом Центральна Рада обрала Михайла Грушевського Президентом Української Народної Республіки.