Принцип субсидіарності 2019, есе

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Анотація
Принцип субсидіарності: історія та сучасність
Висновки
Список використаних джерел

Принцип субсидіарності чітко проявляється у рішеннях Європейського Суду з прав людини. Цей суд не оцінює правильність застосування норм національного права під час вирішення конкретної справи і не є судом останньої інстанції щодо національних судових систем. Він вирішує питання тільки тоді, якщо держави-учасники мають системні прогалини на національному рівні щодо порушення прав і свобод людини і громадянина [8, 85]. Прикладом цього може бути рішення ЄСПЛ у справі Мойсієв проти Польщі (2009), за яким суд конкретизував обов’язок держави щодо проведення розслідування у місцях позбавлення волі та внаслідок застосування сили.
Згідно із цим рішенням [3]:
— Стаття 2 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод покладає на державу обов’язок охороняти життя людини шляхом введення ефективних норм кримінального і кримінально-процесуального права, що будуть важливим заходом проти здійснення злочинів проти людини.
– Держава має дотримувати свої позитивні обов’язки згідно із статтею 2

Методичка тут
метод Право Європейського Союзу