Реферат Навчальний процес у вищих навчальних закладах юридичної освіти

1.00 $

Описание

Зміст
Самостійна робота студентів і виконання індивідуальних завдань.
Практична підготовка.
Контрольні заходи.
Список використаної літератури.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студентів і проводиться у вигляді заліків, іспитів (семестрових, курсових), захисту курсових робіт, державних іспитів. Форми підсумкового контролю за дисциплінами або їх частинами встановлюються навчальними планами.