Референдум як основна форма народовладдя в Україні, Курсова 2020 р.

5.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та соціальна функція референдуму
Види референдумів в Україні
Призначення та проведення референдумів
Відповідальність за порушення порядку проведення референдуму
Висновки
Список використаних джерел

Відповідно до ст.7 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування.
На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території [2].
Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.
Об’єктні функції всеукраїнського референдуму представлені основними сферами суспільного і державного ладу України. Можна виділити такі функції всеукраїнського референдуму: політичні, економічні, соціальні, культурні (ідеологічні), інформаційні, екологічні тощо.

Пояснення до курсової:
Питання призначення та проведення всеукраїнських референдумів із 1991 по 2012 охоплювалося Законом України “Про всеукраїнський та місцевий референдуми” від 1991 року.
У 2013 році було прийнято новий Закон України “Про всеукраїнський референдум”.
Із ухваленням закону «Про всеукраїнський референдум» втратив чинність закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», то питання місцевих референдумів не було врегульоване.
У 2018 році Конституційний Суд України визнав новий Закон України “Про всеукраїнський референдум” неконституційним повністю, як з підстав порушення конституційної процедури його ухвалення, так і з невідповідності змісту цього закону Конституції України (рішення № 4-р/2018). Основна підстава (п.16 рішення) — Верховна Рада України на рівні звичайного закону регулювала ті відносини, що є предметом регулювання Конституції України.
Тому на сьогоднішній день діють норми Конституції України, за якими встановлюється можливість проведення всеукраїнських і місцевих референдумів.
Але сама процедура проведення будь-якого референдуму в Україні, як всеукраїнського, так і місцевого, не встановлені законодавством, так як Закон від 1991 року втратив чинність, а Закон від 2013 року визнано неконституційним.