Регулювання діяльності транспорту міжнародного сполучення, реферат 2016 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Державне управління транспортом
Зміст та умови транспортного забезпечення зовнішньо — економічної діяльності
Джерела транспортного права для регулювання діяльності транспорту міжнародного сполучення
Висновок
Список літератури

Вагоме місце в системі джерел транспортного права Україні посідають міжнародно-правові акти, ратифіковані й визнані Україною, міжурядові угоди України з іншими державами. Йдеться про договори, що укладаються між Україною та іншими країнами з приводу забезпечення міждержавної транспортної діяльності, а також договори між транспортними підприємствами й організаціями України та зарубіжних країн. Це можуть бути договори, укладені спеціально для врегулювання правовідносин в галузі транспортної діяльності, а також інші договори, які визначають основні засади правового регулювання цієї сфери.