Сім’я та суб’єкти сімейних відносин. Курсова 2011 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття сім’ї
Види сімейних правовідносин
Поняття шлюбу за сімейним законодавством. Фактичні шлюбні відносини
Порядок укладення шлюбу і шлюбний договір
Особисті немайнові і майнові відносини подружжя
Недійсність шлюбу і порядок його припинення
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

За Сімейним кодексом сім’ю може створити особа, що народила дитину незалежно від віку. Це прави-ло є реалізацією принципу державної охорони материнс-тва та дитинства.
Кожна особа має право на проживання в сім’ї. Особа може бути примусово ізольованою від сім’ї лише у випад-ках і в порядку встановлених законом.

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу