Система права і система законодавства, Курсова 2018 р.

3.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття системи права та характеристика її елементів
Система законодавства України: поняття, структура
Система права та система законодавства: сутність та відмінність
Висновки
Список використаних джерел

Проблематикою системи права та системи законодавства займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як С. Алєксєєва, О. Зайчук, М. І. Козюбра, В. Нересесянц, М. Марченко, О. Петришин, П. Рабінович, В. Погорілко, О. Скакун, М. Цвік, О. Ющик, Л. Явич та інші.

Методичка тут методичка Теорія держави та права