Складові автомобільного транспорту, вступ до фаху, варіант 105

1.00 $

Описание

За початковими даними відповідно до трьох останніх цифр залікової книжки (105) визначити основні характеристики процесу вантажних або пасажирських перевезень одиночним автомобілем та показники використання автомобіля згідно з моделлю ситуації.
МОДЕЛЬ СИТУАЦІЇ
Автотранспортний засіб (АТЗ) здійснює міжміські перевезення маршрутом А-В-А в літній період року в денний час доби.
Режим роботи АТЗ передбачає одну їздку щодоби як у прямому, так і у зворотному напрямах пересування. АТЗ робить в пункті С регламентовану зупинку тривалістю tр. Завантажившись в пункті А, в пункті В потім АТЗ вивантажується та знову завантажується. Процес перевезення завершується в пункті А вивантаженням.
Тривалість простою АТЗ під завантаженням становить tз , під вивантаженням — tв.
Статичний коефіцієнт використання вантажності АТЗ в прямому напрямі перевезення становить γ1 , а в зворотному — γ2.
Зведені інтенсивність та щільність транспортного потоку на автомобільній дорозі, що з’єднує пункти А і В відповідно становлять N та q.
Рівень завантаженості автодороги оцінюється коефіцієнтом К.
Коефіцієнт випуску автомобіля на лінію становить αв .
Автомобільна дорога має по одні смуті руху в кожному з напрямів, ширину проїзної частини кожної смуги 3,75 м, асфальто-бетонне покриття, неукріплене узбіччя.
Технічну швидкість пересування АТЗ прийняти рівною середній швидкості руху транспортного потоку, яку здатна забезпечити автомобільна дорога за заданих умов.
При цьому додатково слід взяти до уваги, що віддалі між найближчими перетинами заданої автомобільної дороги з іншими дорогами перевищує 5 км, а це дає підстави вважати транспортний потік однорідним вздовж всієї дороги.
Структура транспортного потоку відома:
10 % — легкі та середні вантажівки, 1 % — важкі вантажівки, решта — лекові машини та автобуси.
Щойно описана ситуація може змінитись внаслідок:
1. погіршення стану покриття автомобільної дороги і (чи) її узбіччя через несприятливі погодні умови;
2. значне пошкодження проїзної частини дороги та відповідне зменшення її ефективної ширини:
3. виконання дорожніми службами планових робіт щодо у кріплення узбіччя;
4. виконання вимушених чи планових ремонтів проїзної частини або узбіччя, що вимагають в ід породження певної ширини смуги при узбіччі;
5. зменшення проглядності дороги через погіршення погодних умов;
6. зміни структури транспортного потоку.
ЗАВДАННЯ
1. Записати зміст й умову задачі. Початкові дані вибрати за заданим варіантом (таблиця 13).
2. Укласти загальну техніко-експлуатаційну характеристику АТЗ.
3. Визначити основні показники транспортної роботи АТЗ за період Д.
4. Здійснити розподіл параметрів, що характеризують умови експлуатації АТЗ за загальноприйнятими групами.
5. Визначити пропускну здатність автомобільної дороги в літній період року.
6. Проаналізувати наслідки зміни ситуації, що передбачається завданням на роботу. При цьому визначити зміну пропускної здатності автомобільної дороги в кількісному вимірі та з’ясувати, чи в змозі дорога при зміні дорожніх та погодних умов забезпечити пропуск транспортного потоку такої самої інтенсивності, як і влітку.