Судова експертиза у господарському судочинстві, курсова 2014 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Судова експертиза, її місце в системі доказів у господарському судочинстві
Стадії і строки судової експертизи у господарському судочинстві
Призначення судової експертизи
Строки та методика проведення судової експертизи
Оцінка висновку експерта
Проблеми правового регулювання судової експертизи
Права, обов’язки та відповідальність експерта
Визначення меж компетенції експерта судом
Висновки
Список використаних джерел

Актуальність теми курсової роботи полягає у тому, що судова експертиза в Україні знаходить своє відображення майже у всіх галузях діяльності людини, що перш за все пов’язано з розвитком основних напрямків судово-експертної діяльності та вдосконалення судово-експертного законодавства в цілому.