Судові виклики і повідомлення. Розшук відповідача, реферат 2014 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Значення та засоби здійснення судових викликів і повідомлень, їх зміст
Порядок здійснення судових викликів і повідомлень
Розшук відповідача
Висновок
Список літератури

Право особи на справедливий судовий розгляд забезпечується належним повідомленням учасників цивільного процесу щодо часу та місця розгляду справи. Невиконання цієї вимоги є суттєвим порушенням процесуального законодавства і, безумовно, — підставою для оскарження та подальшого скасування судового рішення, прийнятого без такого повідомлення, вищестоящою судовою інстанцією. Належним повідомленням учасників судового розгляду гарантується реалізація принципу законності та змагальності; крім того для осіб, які беруть участь у справі, створюються рівні можливості для захисту у суді своїх прав та інтересів.
Належне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу щодо проведення попереднього судового засідання або судового засідання у справі здійснюється за допомогою судових повісток відповідно до гл. 7 ЦПК.