Трудове законодавство України, реферат 2012 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Трудове право як самостiйна галузь права
Поняття та строки трудового договору
Укладення трудового договору та випробування при прийнятті на роботу
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника та з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Робочий час і час відпочинку
Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників
Трудова дисципліна
Трудові спори
Список літератури

Предметом правового регулювання такоï галузi права, як трудове, є, насамперед, трудовi вiдносини, тобто суспiльнi вiдносини, що виникають у процесi застосування людиною своïх здiбностей при виконаннi певноï трудовоï дiяльностi.

Методичка тут
метод Правознавство 2011