Відповідальність в господарських відносинах, реферат

1.00 $

Описание

Зміст
Підстави господарсько-правової відповідальності.
Поняття і функції господарсько-правової відповідальності.
Відповідальність за порушення зобов’язань (відшкодування збитків, штрафні санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції).
Поняття і види позадоговірної відповідальності.
Список використаних джерел

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною (1,ст. 224). До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), по¬несені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною;

Методичка тут
метод Комерційне (підприємницьке) право