Відповіді на 36 питань з екологічного права

1.00 $

Категория:

Описание

План

Поняття екологічного права, його предмет і метод.
Об’єкти і суб’єкти екологічного права.
Система екологічного права та система екологічного законодавства.
Принципи екологічного права.
Загальна характеристика джерел екологічного права (Конституція України, кодифіковані поресурсові акти, закони, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори).
Екологічні права громадян, їх особливості.
Екологічні обов’язки громадян, їх класифікація.
Гарантії реалізації екологічних прав громадян. Захист екологічних прав громадян.
Поняття державного управління в галузі охорони НПС.
Екологічна функція держави. Функції управління в сфері природокористування та охорони довкілля.
Органи державного управління загальної компетенції в галузі охорони НПС.
Органи державного управління спеціальної компетенції в галузі охорони НПС.
Поняття і зміст права власності на природні ресурси, його специфічні особливості.
Форми власності на природні ресурси.
Суб’єкти права власності на природні ресурси.
Права та обов’язки власників природних ресурсів. Охорона права власності на природні ресурси.
Підстава виникнення та припинення права власності на природні ресурси.
Поняття права природокористування та його види.
Право загального та право спеціального природокористування.
Постійне та тимчасове природокористування.
Принципи права природокористування.
Підстави виникнення, припинення, призупинення і зміни права природокористування.
Використання природних ресурсів на умовах оренди.
Захист права природокористування.
Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення. Види екологічної безпеки.
Правові заходи щодо забезпечення екологічної безпеки.
Юридична відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки.
Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища.
Екологічне страхування та екологічний аудит.
Державний моніторинг НПС.
Державний облік у галузі природокористування і охорони НПС.
Стандартизація та нормування в галузі охорони НПС. Лімітування в галузі природокористування. Екологічне ліцензування.
Екологічна експертиза. Екологічне інформаційне забезпечення.
Екологічний контроль: державний, відомчий, виробничий, громадський.
Поняття та підстави, функції, види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Екологічні правопорушення, їх класифікація.