Виникнення буржуазної держави і права в Англії

1.00 $

Описание

План

Зародження капіталістичних відносин в Англії.
Революційні перетворення в країні. Англійський парламентаризм.
Розвиток англійського буржуазного права.
Список літератури

Методичка тут
метод КР-ІДПЗК Історія держави та права зарубіжних країн