Визнання фізичної особи померлою. Курсова 2020 р.

5.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
ІНСТИТУТ ОГОЛОШЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ
Поняття та підстави визнання особи померлою
Визнання особи безвісно відсутньою і померлою: спільні і відмінні риси
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ
Юридичні наслідки визнання фізичної особи померлою
Оголошення фізичної особи померлою у сфері спадкових правовідносин
Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
ОСОБЛИВОСТІ ОГОЛОШЕННЯ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ. СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОМЕРЛОЮ
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Згідно з ЦК України, фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу